Archive of battles (Kingdom of Poland)

290
21.05.18
[-RA-]Krasavchik
Predatory Vegetables
GOB
Kingdom of Poland

0 : 1

1000 322 С1
1 vs. 1
Denmark
251
20.05.18
GOB
Kingdom of Poland
[-RA-]Krasavchik
Predatory Vegetables

1 : 0

1000 322 С1
1 vs. 1
Saxony
290
20.05.18
[-RA-]Krasavchik
Predatory Vegetables
GOB
Kingdom of Poland

0 : 1

1000 322 С1
1 vs. 1
Austria
272
20.05.18
Лев
Predatory Vegetables
GOB
Kingdom of Poland

0 : 1

1000 322 С1
2 vs. 2
Algeria
270
20.05.18
[-RA-]Krasavchik
Predatory Vegetables
GOB
Kingdom of Poland

0 : 1

1000 322 С1
1 vs. 1
Piedmont
307
20.05.18
[GP]Warren
Kingdom of Poland
[GFF]Apelsin
Predatory Vegetables

T/W

1000 0pt
1 vs. 1
Bavaria
410
20.05.18
IILeJL4oK
Idk empire
GOB
Kingdom of Poland

1 : 0

1000 322 С1
2 vs. 2
Spain
270
19.05.18
[-RA-]Krasavchik
Predatory Vegetables
GOB
Kingdom of Poland

0 : 1

1000 322 С1
1 vs. 1
Denmark
271
19.05.18
[-RA-]Krasavchik
Predatory Vegetables
GOB
Kingdom of Poland

1 : 0

1000 322 С1
1 vs. 1
Netherlands
151
19.05.18
[BiA]-SoKullu
International Fifth Column
[GP]Fenek
Kingdom of Poland

0 : 1

5000 15pt
2 vs. 2
Spain
Page: 1 2 3 4 5  ...  11 12 13 14 15